Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid:
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waar BJ Schoonmaakdiensten bij betrokken is. 

Artikel 2 offertes en overeenkomsten:
– Alle opgestelde offertes zijn vrijblijvend tot op de genoemde datum die de offerte aangeeft. Bij akkoord bevestiging vanuit de klant is er een overeenkomst en dienen beide partijen zich te houden aan de gemaakte afspraken of dit nou een eenmalige uitvoering van een opdracht is of een overeenkomst voor langer termijn. 

Artikel 3 wijzigingen van de overeenkomst:
– Het is niet mogelijk om eenzijdig af te wijken van de gesloten overeenkomst tussen beide partijen, tenzij beide partijen dit in overleg besloten hebben. Een overeenkomst voor langere termijn zal na de einddatum (mits anders overeengekomen) altijd doorgaan voor een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden. 

Artikel 4 machines, materiaal en product:
– De inzet van eventuele machines, materialen en producten zullen altijd vooraf bij de prijs inbegrepen zijn. BJ Schoonmaakdiensten is vrij in keuze wat voor materiaal, machine of product wordt gebruikt voor de werkzaamheden, mits dit anders is overeengekomen. BJ Schoonmaakdiensten heeft als principe om zo goed mogelijk met biologisch afbreekbare producten te werken. 

Artikel 5 Betalingen:
– De factuur zal na uitvoering van de werkzaamheden worden verstuurd aan opdrachtgever, deze dient dan zoals aangegeven op factuur binnen 14 dagen voldaan te zijn op de rekening van BJ schoonmaakdiensten. Bij een langdurige overeenkomst zal er maandelijks een factuur verstuurd worden die binnen 14 dagen voldaan moet worden aan het schoonmaakbedrijf. BJ Schoonmaakdiensten is bevoegd om al het werk te bevriezen als de opdrachtgever afwijkt van de betalingstermijn van 14 dagen. In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten inclusief die van de advocaat of gemachtigde van het schoonmaakbedrijf, voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 6 aansprakelijkheid:
–BJ Schoonmaakdiensten is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan objecten, personen en gebouwen van de opdrachtgever, medewerkers of derden als er duidelijke nalatigheid of opzet bij geboden is. De hoogte van de schade kan nooit hoger uitvallen dan dat de aansprakelijkheidsverzekering van BJ Schoonmaakdiensten zal uitkeren. De opdrachtgever is verplicht om schade binnen 7 dagen te vermelden na het voorval dat de schade heeft toegebracht. 

Artikel 7 verplichtingen opdrachtgever:
- BJ Schoonmaakdiensten werkt met periodieke dienstverlening, waarbij de verantwoording voor het bijhouden van het werkschema ligt bij de opdrachtgever zelf, tenzij anders overeengekomen.  BJ Schoonmaakdiensten verwacht dat de opdrachtgever rekening houdt met haar komst, wat inhoudt dat er voorbereidingen zijn getroffen aan huis/kantoor welke de uitvoering van de diensten van het schoonmaakbedrijf bevorderen. Hieronder vallen; het openen van de poort, het optrekken van rolluiken en zonneschermen en het vrijmaken van de tuin van zaken die het schoonmaakbedrijf in de weg kunnen staan. Mocht dit (herhaaldelijk) niet geregeld zijn door de opdrachtgever, mag BJ Schoonmaakdiensten beslissen om de factuur toch (deels) te innen. 

-BJ Schoonmaakdiensten stuurt altijd van tevoren bericht welke dag klanten ons kunnen verwachten. Mochten er eventuele wijzigingen aangebracht moeten worden op die dag dan dient de klant dit van tevoren aan te geven. 24 uur voordat de klus uitgevoerd wordt is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Afmeldingen en/ of wijzigingen die niet op tijd doorgeven zijn zullen alsnog in rekening gebracht worden.